Các hoạt động kinh doanh Dược và cơ sở kinh doanh Dược

các hoạt động kinh doanh dược

Điều 32, Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định:
1. Các hoạt động kinh doanh dược bao gồm:
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
- Kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
2. Cơ sở kinh doanh dược bao gồm:
- Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
Các cơ sở nêu trên khi hoạt động phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược.
Ngoài ra, trong điều 35 của Luật Dược còn đưa ra các cơ sở hoạt động Dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm:
a) Cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì Mục đích thương mại;
b) Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc;
c) Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu;
d) Cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hoạt động cung ứng thuốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Điều kiện hoạt động của các cơ sở hoạt động dược nêu trên được quy định như sau:
- Cơ sở tại điểm a – hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại, phải tuân thủ điều kiện kinh doanh theo khoản 1 điều 33 Luật Dược - điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự.
- Cơ sở quy định tại Điểm b – cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc: phải là cơ sở có đăng ký kinh doanh, có Điều kiện bảo quản thuốc phù hợp với Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc, có người chịu trách nhiệm chuyên môn có văn bằng chuyên môn sơ cấp dược trở lên và chỉ được bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc được bán tại kệ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
- Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu phải tuân thủ Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu;
- Cơ sở quy định tại Điểm d – cơ sở thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: phải có Điều kiện bảo quản thuốc phù hợp với Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc và có người chịu trách nhiệm chuyên môn có văn bằng chuyên môn sơ cấp dược trở lên.

1 nhận xét :

Unknown nói...

:)) ảnh minh hoạ là quản lí page luôn :))