Tiếp tục gia hạn số đăng ký thuốc theo công văn hướng dẫn 2577

tiếp tục gia hạn số đăng ký thuốc

Tiếp tục gia hạn số đăng ký thuốc theo công văn hướng dẫn 2577

Ngày 6/2/2017 Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đã ra công văn số 454/BYT-QLD về việc gia hạn hiệu lực áp dụng công văn số 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016.

Theo đó:
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh của nhân dân, Bộ Y tế đã có công văn số 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016 về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký đối với các thuốc đã hết hạn hiệu lực số đăng ký và đã nộp hồ sơ đăng ký lại nhưng chưa được cấp số đăng ký mới, thời gian xem xét gia hạn hiệu lực số đăng ký được thực hiện đến ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều thuốc hết hạn số đăng ký và cơ sở đang trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký lại hoặc bổ sung hồ sơ sau khi có công văn của Cục Quản lý Dược về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc.

Vì vậy, để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh của nhân  dân trong thời gian chờ cấp lại số đăng ký lưu hành thuốc, Bộ Y tế thông báo gia hạn hiệu lực áp dụng của công văn số 2577/BYT-QLD với nội dung:
- Việc xem xét gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc theo quy định tại công văn số 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời gia hạn số đăng ký được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2017.
- Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Y tế hoặc các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét và giải quyết.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã ký.

Tieuthu Kalina

0 nhận xét :